Skip links

Prof. Dr. Deniz İşcen

Göz Estetiği

Blefaroplasti alt ve üst göz kapaklarının şeklini düzeltme anlamında kullanılan bir kelimedir. Bu sırada deri fazlalığı çıkarılıp, şekil düzeltilir ve göz altı ve iç kısmında yağ torbalanmaları varsa bu yağ dokuları çıkarılır. Böylece göz çevresinde daha dingin bir görüntü oluşturulmuş olur.

Blefaroplasti üst göz kapağında kapak kıvrımı içinden yapılan bir kesi ile gerçekleştirilir ve yara izi kıvrım içinde kaldığından fazla bir sorun oluşturmaz. Zamanla azalsa da dikkatli bakıldığında hafif bir çizgi görülebilir. Alt kapakta ise kirpik dibi veya gözün iç kısmındaki konjonktival dokudan kesilir. Her ikisinde de tama yakın bir iz kaybı olur.
Transkonjonktival kesi dışarıdan görülmez.

Blefaroplasti ameliyatının erken komplikasyonları arasında her ameliyatta görülme olasılığı olan kanama unutulmamalıdır. Bunun için ameliyat öncesi kan testleri ile birlikte ameliyat sırasındaki kanama kontrolü büyük önem taşır. Kanamanın miktarı ameliyat sonrası morluk, şişlik ve diğer sorunları doğrudan etkileyen bir faktördür.

Blefaroplasti sonrası geç dönem şekil bozuklukları genellikle alt kapaktan fazla deri çıkartılması nedeniyle oluşur . Bu önemli bir konudur. Hekimin muayene sırasında bu miktarı önceden belirlemesi gerekir. Erkan dönemde yukarı doğru yapılan masajlar bu çekilmeyi azaltır, fazla çekilmede tekrar ameliyatlı çözümler gerekebilir.

Göz kapağında torbalanma deyimi daha çok alt göz kapakları için kullanılır. Üst kapakların iç kısmında da belirgin olabilir. Bunlar göz yuvarlağını kemik yapı içinde destekleyen yağ dokularının kemik doku perdesini zorlayarak dışa doğru itmesi sonucu olur.

Genellikle blefaroplasti sırasında bu perde küçük bir yerden açılarak yağ fazlası alınır, göz altlarında aşırı çökme olmaması için bir kısmı bırakılır. Bazen bu torbalanmalar yüzün daha alt kısımlarındaki yağ dokusu desteğinin azalması nedeni ile genç yaşlarda da belirgin olabilir. Bu durum yüze ve göz çevresine yapılan yağ enjeksiyonları ile düzeltilebilir. Yağ enjeksiyonu ve blefaroplasti işlemi birlikte yapıldığında, göz çevresini daha canlı gösteren bir parlaklık oluşur.

Göz kapakları yer çekimi ile sarkmış, travma nedeni ile şeklini kaybetmiş ya da doğuştan çekik, eksik veya fazlalık şeklinde oluşmuş olabilir. Bunların hepsi cerrahi yöntemler ile düzeltilebilen işlemlerdir. Hatta “oryantal göz kapağı” denilen, üst çizginin görünmediği, göz kapaklarını da normal denilen şekle dönüştürmek mümkündür.

Gözün iç kısmında bazı kişilerde doğumsal olarak bir bant vardır. Buna iç epikantus adı verilir. Buradaki farklı yapılanma plastik cerrahinin temel prensiplerinden çift Z plasti ile kolayca düzeltilebilir. Üst göz kapakları normal pozisyonlarından biraz daha çekik hale getirilebilir. Üst kapak şeklinin, kaş şekli ile yakından ilgili olduğu unutulmamalıdır.

Üst göz kapağı düşüklüğü görmeyi engeller mi ?
Evet, bu durum özellikle yorgunluk hali ile de artarak hastayı karşı bakışta göremez hale getirebilir. Blefaroplasti işlemi bu sorunu kolayca çözer.

Doğuştan göz kapaklığı düşüklüğü düzeltilebilir mi ?
Evet, çocuklarda ve büyüklerde, tek veya çift taraflı göz kapaklığı düşüklüğü düzeltilebilir bir durumdur. Düşüklüğün nedeni ve şekline göre, değişik cerrahi teknikler uygulanabilir.

Blefaroplasti sonrasında oluşan şekil bozuklukları kolayca düzeltilebilir mi ?
Hayır. Göz kapağı derisi vücuttaki en ince ve en benzersiz dokudur. Fazla çıkarıldığında yerine konacak benzer doku bulma güçlüğü oluşur. Yine de bazı yardımcı teknikler, aşırı olmayan deformiteleri düzeltmemize yardımcı olmaktadır. Yine de hastanın ilk ameliyatının tek şansı olduğu ve dikkatlice ehil ellerde yapılması gerekliliği vurgulanmalıdır.

Daha fazla zaman kaybetmeyin,

doktorunuza danışın

Veya

Bizi Arayabilirisiniz

Telefon Numaralarımız;

+90 (212) 241 75 93


+90 (533) 438 77 80