Meme Küçültme

 

Meme Küçültme                        Meme Küçültme Ameliyatı              Meme Küçültme Fiyatları 
Meme Göğüs Küçültme           Meme Küçültme Operasyonu           Göğüs - Meme Estetiği    

 

BİLGİLENDİRME

Meme büyümesi memenin doğal gelişimine, gebeliğe ve aşırı kilo alımına bağlı olarak sıkça  karşılaşılan bir sorundur. Genellikle hormonal bir soruna bağlı olmayan, son 6 ay içinde  büyümesi durmuş ve küçültülmesi istenen gögüsler için cerrahi girişim düşünülür.
Bu durum sadece estetik bir soru  oluşturmaz, aynı zamanda omuzlarda ağrı, duruş bozuklkları, meme altında kaşıntı ve kızarıklık gibi sıkıntılara da yol açar. Bu tür şikayetlere çözüm arayanların aşağıdaki bilgileri edinmesinde yarar vardır.

  • Memelerdeki büyümenin hormonal bir soruna bağlı olup olmadığı araştırılmalıdır.
  • Memedeki büyümenin devam edip etmediği sorgulanmalıdır.
  • Memede ele gelen ağrılı veya ağrısız bir kitle olup olmadığı araştırlmalıdır.
  • Memede geçirilmiş bir enfeksiyon veya cerrahi müdahale olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Meme büyüklüğü genellikle sarkma ile ilişkilidir. Memenin formu iyi fakat iri ise ve bunun yağlanmaya bağlı olduğu düşünülüyorsa sadece vakumla yağ emme yöntemi ile göğüsler bir ölçüde küçültülebilir. Fakat küçültme işlemi ile birlikte aynı zamanda bir form verilmesi de gerekiyorsa genellikle şu yol izlenir. Öncelikle meme başı olması gereken yere yükseltilir. Meme üst tarafı genellikle sarkmış, memelerin içi  boşalmıştır, yeniden form verilirken bu alan doldurulur. Koltuk altına yayılmış olan memenin çapı daraltılarak   daha iyi form sağlanır. Bu işlemler sırasında istenen boyutlara kadar küçültmek üzere meme dokusu ve deri çıkarılır.
Meme  küçültme ameliyatlarında kullanılan tekniğe bağlı olarak bazı farklı özellikler söz konusudur. Bazı sınırlı küçültme  ameliyatlarında, iyileşme hızlı ve işlem sonrası hemen normal aktivitelere dönülebilirken, çok iri göğüslerde çıkarılan dokunun durumuna göre bu süreç uzayabilir. Ameliyat süresi de kullanılan tekniğe bağlı olmak üzere 2-4 saat arasında değişir. Aynı şekilde tekniğe bağlı olarak oluşacak izlerin yeri ve uzunluğu da değişir. Meme başı ile süt kanalları arasındaki ilişkinin bozulmadığı ameliyat teknikleri öncelikle tercih edilmesine karşın, bazı iri göğüslerde bu ilişkinin bozulduğu ameliyat teknikleri tercih edilebilir. Bu durumda meme süt verme fonksiyonu %30 azalabilir.Bu teknik kural olarak doğurganlık yaşını geçirmiş hanımlara uygulanan bir tekniktir. Bu konuda muayeneniz sonrası size ayrıntılı bilgi verilecektir..
Belirli bir yaşın üzerinde ve ele gelen kitlesi olan kişilerde  girişim öncesi mamografi gibi görüntüleme tekniklerinden yararlanılır. Daha sonra göğüslerin boyutları, deri meme bezi özelliklerine göre kullanılması gereken tekniğe göre karar verilir. Ayrıca adet dönemlerinden önce göğüste gerginlik ve hassasiyet oluşuyorsa ameliyat bu döneme denk getirilmelidir. Ailede meme kanseri varsa mutlaka doktora bildirilmelidir.

UYGULAMA ÖNCESİ

Ameliyattan önce 10 gün süreyle aspirin gibi kan sulandırıcı ajanlardan kaçınılmalıdır.Hastanın geçmişindeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa mutlaka doktora bildiriniz. Ameliyat  saatinden önce 6 saat süreyle bir şey yenmemelidir. İşlem öncesinde laboratuar tetkikleri ile ayrıntılı bir muayene yapıldıktan sonra önceden belirlenen tekniğe uygun ameliyat planının çizimi yapılır, ameliyat öncesi ve sonrasını kıyaslamak için bölgenin fotoğrafları çekilir.
UYGULAMA SONRASI

Ameliyat sonrası dördüncü saatte ayağa kalkmanıza ve beslenmenize izin verilir. İşlemden sonra hastanede kalış süresi 1-2 gündür. İlk birkaç gün dren denilen ve ameliyat bölgesinde oluşabilecek kan ve serum sızıntılarını toplayacak vakumlu bir torba kullanılır. Gelen miktara göre bu dren 1. günde  çıkarılır.
Kol hareketlerinin ilk günlerde sınırlandırılmasında fayda vardır. İlk hafta göğsü saran bir bant mevcuttur, yedinci gün bu bant çıkarılır ve sadece dikiş hatlarını örten bir hafta kalacak olan ince bantlar kullanılır.

ANESTEZİ

Ameliyat  genel anestezi altında gerçekleştirilir. Anestezi ile ilgili bütün detaylar anestezi doktoru ile tartışılmalıdır.

YÖNTEM AİT RİSKLER

Ameliyat sonrası karşılaşabilecek sorunlar, erken ve geç dönem sorunları olarak ikiye ayrılır.

Erken Dönem: Kanama, enfeksiyon, yara ayrışması  gibi sorunlar son derece nadirdir. Gerektiğinde ilaç yada 2.bir işlem ile tedavi edilir.

Geç Dönem: İze veya şekle bağlı sorunlar olarak karşınıza çıkabilir. İzlerde belirginlik, kızarıklık, kaşıntı erken dönemde bazı koyu tenli kişilerde sıkça rastlanabilir ve ilaç tedavisini gerektirebilir. Problemi çözmek için  ikinci bir küçük işlem gerekebilir.

Ameliyat esnasında özellikle büyük memelerde  işleme bağlı olarak bölgede yağ nekrozu  gelişebilir. Bu durumda yara  bölgesinde 1-3 hafta süren sızıntılar olabilir ve çözüm için 2. bir küçük işlem gerekebilir.
Şekille ilgili sorunlar daha çok büyüklük ile ilgili sorunlardır. Bu nedenle ameliyat öncesi arzu edilen meme boyutu vücudun diğer özellikleri de göz önüne alınarak net bir şekilde konuşulmalıdır.

Meme küçültme operasyonu  vücut oranlarınıza  önemli katkılar sağlayacak bir operasyondur.