Prof. Dr. Deniz İşcen estetik bilgi sitesi.

Toplantılar

Düzenlediği Toplantılar
1. Continuing Education Amputees Project Conferences
5.6.2000 Kocaeli Üniversitesi

2. Malign Melanom Tedavisinde Gelişmeler
1.6.2001 Kocaeli Üniversitesi

3. Vasküler Anomalilere Yaklaşım
20.9.2002 Kocaeli Üniversitesi

4. Plastik Cerrahide Psikiyatrik Sorunlar
9.2003 Kocaeli Üniversitesi

5. 10. Ulusal Kongre ve Estetik Meme Cerrahisi Kursu
Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği Kongresi 2006,
İstanbul,
Kongre Başkanı

 

Konuşmacı Olarak Katıldığı Toplantılar
1. Meme Rekonsrüksiyonları
Haseki Hastanesi Seminerleri
24.1.1990 ,İstanbul

2. Cerrahide ve günümüzde uygulanan protezler
Haseki Hastanesi Seminerleri
D.İşcen ÇEK, O. Arınç, İ.Cever, N.Cambazoğlu
10.4.1991 ,İstanbul

3. Deri Tümörlerine Cerrahi Yaklaşım
Haseki Hastanesi Seminerleri
9.1.1991,İstanbul

4. Estetik Cerrahide Yeni Görüşler
Haseki Hastanesi Seminerler
27.5.1992,İstanbul

5. Akut Yanık Tedavisi
Vakıf Gureba Hastanesi Eğitim Seminerleri
1993 , İstanbul

6. Rhinoplasti Paneli
O. Oymak, A.Numanoğlu, D.İşcen
XVI.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi
1-5 Ekim 1994, Ankara

7. Estetik ve Plastik Cerrahide Meme
A.Oymak, Z.Ozsoy, F.Orak, D.İ.Çek, H.Aydın
Jinekomasti D.İ.ÇEK
5-9 Aralık 1994 ,İstanbul

8. Melanom Tanı ve Takibinde Yeni Yaklaşımlar
G Kaner, E.Aydemir, P Nişancı, Dİ ÇEK, O.Oğuz
5-9 Aralık 1994 ,İstanbul

9. Burun ucu ve Kanatlarının Değerlendirilmesi ve Düzeltimi
B.Görgün, O.Erol, İ.Yıldırım, D.İ.Çek, E.Mavili
20.4.1996-Adana

10. Yara İyileşmesi
İntrauterin Yara İyileşmesi
G.Özcan, A.Küçükçelebi,C.İ.Engin, D.İ.ÇEK
16.Eylül 1996

11. Vakıf Gureba Hastanesi Hemşirelik Haftası Etkinlikleri
DecubitusÜlseri veHemşirelik Bakımı
16.5.1997 ,İstanbul
Cleft Lip-Nose deformitesi ve cerrahi düzeltimi
Haseki Hasanesi KBB Kliniği Eğitim Seminerleri
6.6.1997,İstanbul

12. Rhinoplastide Kıkırdak Greftleri
Hacettepe Üniversitesi PRC ABD Eğitim Seminerleri
5.11.1997

13. Dolgu Maddeleri ve uygulamaları
XV!!.Ulusal Dermatoloji Kongresi
19-24 Ekim 1998 Kuşadası

14. Orbital ve Periorbital Rekonstrüksiyon M.Özcan, E.Özgentaş, G.Günay,
D.İ.Çek
Kış Sempozyumu , 1999, Kartalkaya

15. Dudak Damak Yarıklarının Embriyorlojısı
Osmangazi Üniversitesi –Eskişehir
7-8 Mayıs 2001

16. Dudak Damak Yarıklarının Embriyorlojısı
Dudak Damak Yarıkları ve Mamoplasti Sempozyumu
11.6.2001 -Elazığ

17. TPRED Kış Sempozyumu
Rinoplasti Paneli
D.Çek, N.Kutlu, İ.Kuran,C.Baran
7 -10 Mart 2002, Erzurum

18. Ekstremite Rekonstrüksiyonları
N.Selmanpakoğlu, D.Çek, N.Kutlu,S.Perçin,M.Bayramiçli,
S.Işık,S.Yılmaz
Konjenital ekstremite anomalilerinde sorunlu olgulara yaklaşım
17.5.2002
Cumhuriyet Üniversitesi- Sivas

19. Meme Küçültme ve Büyütme Ameliyatları
Vertikal mamoplasti
Sivas 2.5.2003

20. Özürlüler’03 Sergi,Kongre ve Sosyal Etkinlikleri 13-15.6.2003
Bası Yaralarına Cerrahi Yaklaşım
Harbiye Askeri Müze -İstanbul

21. Meme Konferansı2003
18-20 Eylul 2003, İstanbul
Meme Rekonstrüksiyonları
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi ABD
Akademik Eğitim Programları

22. 1993-.Fetal Yara İyileşmesi ve Bu Konudaki Deneyimlerimiz

23. 1994-Tek taraflı dudak yarığına bağlı burun deformitelerine yaklaşım

24. 1996- Üst Göz Kapağı Onarım Yöntemleri

25. 1999 Hemangiom ve vasküler malformasyonlarda invazif
tedavi seçenekleri

26. 2000 Rhinoplastide burun ucu problemleri

27.  2001 Vertikal Mamoplasti

28. 2002 Bilateral dudak damak yarığı olgularında tek seansda
onarım

29. 2004 Meme implantı komplikasyonları

30. Dudak Damak yarıklarının Embriyolojisi
Ulusal Dil ve Jonuşma Bozuklukları Kongresi
28-30 Mayıs 2004, Eskişehir

31. 1.Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri
Dudak -Damak Yarıkları
Baş Boyun Embriyolojisi ve Dudak Damak Yarıklarının Embriyogenezi
30 Nisan-1 mayıs 2004 ,İstanbul

32. Jinekomastide cerrahi tedavi
Adolesan Sağlığı Sempozyumu
10-11 Mart 2005,İstanbul

33. Hacettepe Üniversitesi
Mezuniyet Sonrası Akademik Eğitim Seminerleri
Jinekomastide Değişik Uygulamalar
1.3.2006 Ankara

34. İÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ABD
Eğitim Seminerleri
Vertikal Mamoplasti
12 Mart 2008

35. Kocaeli Üniversitesi Akademik Eğitim Programları
Vertikal Mamoplasti ve Özel Hekimlikte Sorunlar
24 Kasım 2008

36. Augmentasyon Mastopeksi , Kış sempozyumu
Mart 2009 Sarıkamış

37. Yağ Enjeksiyonları
DAS Kursu , Ekim 2009 Adana