Prof. Dr. Deniz İşcen estetik bilgi sitesi.

Ulusal Bildiriler

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1) Çocuklarda görülen gangrenler Y.Karaözbek, M.Özer, G.Erdoğ, A.Erdağ, D.İşcen II.Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi 18-19 Kasım 1982 İstanbul

2) Erkek meme kanserinde orşiektominin rolü O.Ersek, D.İşcen ÇEK Ulusal Cerrahi Kongresi 84, Bildiri no:176 18-21 Nisan 1984, İstanbul

3) Akut apandisitte idrar sedimentinin değerlendirilmesi M.Çek , D. İşcen ÇEK, Y.Ersan, A.Pusane Ulusal Cerrahi Kongresi’85,Bildiri No:206 1-4 Mayıs 1985 İstanbul.

4) Geniş yanıklarda tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi D.İşcen ÇEK, A. Erözbek,A.Pusane, Y.Ersan Ulusal Cerrahi Kongresi’85, Bildiri no:142, 1-4 Mayıs 1985 İstanbul

5) Polyvidon-iyot solüsyonu ile yanık tedavisinden alınan sonuçlar D.İşcen ÇEK, A:N.Mındıkoğlu, İ.Özkuş, Y.Ersan Ulusal Cerrahi Kongresi’86, Bildiri No:115 1-3 Mayıs 1986 Ankara

6) Isırık yaralarının tedavisinde yeni görüşler D.İşcen ÇEK, A.Erözbek, İ.Özkuş, N.Yıldırır Ulusal Cerrahi Kongresi’Bildiri no:133,1-3 Mayıs 1986

7) ‘’Skin expander’’ kulanım alanları D.İşcen ÇEK, A.Erözbek, İ.Özkuş, S.Tanay X.Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi Sayfa No:84, 1-4 Ekim 1986 Çeşme (Bkz.yayın no:3)

8) Polividon-iyot solüsyonu ile yanık tedavisinden alınan sonuçlar D.İşcen ÇEK, A.N.Mındıkoğlui İ.Özkuruş, S.Tanay X.Türk Plastik ve Rekontrüktif Cerrahi Kongresi Sayfa no:113, 1-4 Ekim 1986 Çeşme

9) Burun ucu defektlerinin bilober nazolabial flap ile onarımı İ.Özkuş, A.Karabacak, A.N.Mındıkoğlu, A.Erözbek D.İşcen ÇEK X.Türk Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi Sayfa no:63, 1-4 Ekim 1986, Çeşme

10) Albinizm ve derinin primer melanotik malign melanomu N.Karadayı, D.İşcen ÇEK, E.Bozkurt VIII: Ulusal Patoloji Kongresi, 212-24 Kasım 1988 Sayfa no:515, Ankara

11) Mandibular prognatizmde vertikal-oblik ramus osteotomi tekniği ile cerrahi tedavi İ.Özkuş, D.İşcen ÇEK, A.Karabacak, A.AAdemoğulları XIII.Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, bildiri no:120 23-25 Ekim 1991 Nevşehir

12) Yumuşak damak boyunun kısaltılmasında yeni bir cerrahi yöntem D.İşcen ÇEK, K.Özer, C.Perk XIII.Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, bildiri no:125 23-25 Ekim 1991 Nevşehir (Bkz.Yayın no:1)

13) Nazal deformitelerin düzeltilmesinden otojen kranial kemik greftlerinin kullanılması İ.Özkuş, A.Karabacak, D.İşcen ÇEK, A.Ademoğulları XIII.Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, Bildiri no:132 23-25 Ekim 1991, Nevşehir (Bkz.yayın no:14)

14) Orbital ekzantrasyon defektlerinde onarım D.İşcen ÇEK Orbita Sempozyumu, Bildiri no:23 23-24 Nisan 1992, Adana

15) Amnion sıvısı enjeksiyonu sonucu silikon implant kapsülünde oluşan histolojik değişiklikler. D.İşcen ÇEK Silikon Meme Protezleri Simpozyumu, Bildiri no:7 18 Mayıs 1992, İzmir

16) Fetus dokusu, fetal yara iyileşmesi özelliklerinden tek başına sorumlu tutulabilir mi? D.İşcen ÇEK, K.Özer, C.Perk, G.Akalın, R.Yücel 3.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 25-27 Haziran 1992 İstanbul

17) Fetus dokusu, fetal yara iyileşmesi özelliklerinden tek başına sorumlu tutulabilir mi? D.İşcen ÇEK XIV.Türk Plastik Cerrahi Kongresi, 24-27 Ekim 1992 Ankara

18) Geniş el sırtı defektlerinde onarım. Z.Özsoy, D.İşcen ÇEK , S.S.Ergün XV.Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 27-29 Eylül 193 İstanbul

19) Amniotik sıvının fibroblast aktivitelerine etkisi – Deney çalışma. D.İşcen ÇEK XV.Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi, 25-27 Eylül 1993, İstanbul.

20) Konjenital asimetrik memeler ve cerrahi korreksiyonu. Z.Özsoy, D.İşcen ÇEK, S.S.Ergün XV. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 25-27 Eylül ,1993 İstanbul

21) Memede Estetik Ölçüler D.İşcen ÇEK Meme Sempozyumu, 24.4.1994 Adana

22) Albino hastada nevusdan gelişen malign melanom D.İşcen ÇEK, N.Karadayı, İ.Şeçkin Malign Melanom Sempozyumu, 5-6 Mayıs 1994, İstanbul

23) Akut kraniofasiyal travma bulgularının Değerlendirilmesinde iki ve üç boyutlu BT bulgularının karşılaştırılması. K.Uğurlu, D.İşcen ÇEK, S.Akbay, A.Şenel. XVI.Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994 Ankara

24) Genç Türk kadınlarında meme ölçülerinin standardizasyonu S.S.Ergün, Z.Özsoy, D.İşcen ÇEK, U.Alpay XVI. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 1-4 Ekim 1994 Ankara

25) Bir olgu nedeniyle ‘’sebaceous carsinoma’’ yaklaşımımız. S.S.Ergün, D.İşcen ÇEK, S.Akbay I.Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 5-9 Aralık 1994 İstanbul Poster

26) Bir travmatik damak yarığı olgusu – Poster  S.Akbay, D.İşcen ÇEK, E.Güneren I.Vakıf Gureba Tıp Kongresi, 5-9 Aralık İstanbul-Poster

27) Bir vulva kanseri olgusunun iki taraflı femoral Transpozisyon flabı ile rekonstrüksiyonu S.Bozkurt, D.İşcen ÇEK, G.Ertan G.Bağbozan IV. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 6-11 Kasım 1994, Antalya.

28) Genital ve perianal bölge yanıklarında tedavi D.İşcen ÇEK, S.S.Ergün, S.Akbay, E.Güneren, M.Çek I.Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 19-23 Eylül, 1995, İstanbul (Bkz. Yayın No:30)

29) Genital ve perianal bölge yanıklarında tedavi D.İşcen ÇEK, S.S.Ergün, S.Akbay, E.Güneren, M.Çek XVII.Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül 1995, Girne

30) Kraniomaksillofasiyal cerrahide poröz-polietilen (Medpor) kullanımı Poster D.İşcen ÇEK, O.Oymak, S.S.Ergün XVII. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül 1995,
Girne.(Özet No:144)

31) Konjenital unilateral intermaksiller füzyon-Poster D.İşcen ÇEK, H.Güvenç XVII:Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül 1995,Girne. (Özet No:145)

32) Üst göz kapağı defektlerinin onarımında lateral V-Y ilerletme flabı – Poster  D.İşcen ÇEK S.S.Ergün XVII:Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül 1995,Girne. (Özet No:173)

33) Temporomandibuler eklem disfonksiyonlarının tanısında Cine-MR-Video  M.Hazinedaroğlu, S.Akbay, D.İşcen ÇEK, M.Ekit XVII:Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi, 20-25 Eylül 1995,Girne. (Özet No:207)

34) Fibrin yapıştırıcısının (Tisseel) hemanjiom tedavisinde kullanımı-Poster D.İşcen ÇEK, B.H.Güvenç, S.S.Ergün, E.Eryılmaz XVIII. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi 4-8 Eylül 1996, Bursa

35) Jinokomastiye farklı bir yaklaşım D.İşcen ÇEK XIV.Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi 2-7 Eylül 1997, Antalya

36) Eski genital yanıklı hastada genital web düzeltimi ve vulva rekonstrüksiyonu S.S.Ergün, D. İşcen ÇEK, M.Ulay XIV. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi 2-7 Eylül 1997, Antalya

37) İç kantus defektlerinde alt ve üst göz kapakları ilerletme flabı D.İşcen ÇEK, S.S.Ergün XIV. Ulusal Plastik Cerrahi Kongresi 2-7 Eylül 1997, Antalya

38) Testiküler feminizasyonlu hastada klitoroplasti-Poster D.İşcen ÇEK, M.ÇEK, B.Sıdal, M.Ulay, H.Bayram Plastik Cerrahi Kış Sempozyumu 9-12 Mart 1998 Bursa

39) Ekstrofi vezikalı bir bayan hastada iç ve dış genital organ rekonstrüksiyonu  S.S.Ergün, R.Babalıoğlu, H.Bayram, M.Çek, D.İşcen ÇEK B.Sıdal Plastik Cerrahi Kış Sempozyumu

40) Burun ucu şekillerndirmesinde kıkırdak greftlerinin kullanımı D.İşcen ÇEK I.Estetik Plastik Cerrahi Derneği III.Ulusal Kongresi 21-24 Nisan 1998, İstanbul

41) 17 yaşında marjolin ülseri S.S.Ergün, D.İşcen ÇEK, M.Ulay  Yanık sempozyumu 23-25 Mayıs 1998, Ankara

42) Yüz yanıklarında planlama S.S.Ergün, D. İşcen ÇEK, M.Ulay Yanık sempozyumu 23-25 Mayıs 1998, Ankara

43) Yağ enjeksiyonu ile vermilyon daha belirgin hale getirilebilir mi? SS Ergün, D.İ.Çek, H.Baloğlu,Z.Algün, H.Önay TPCD –Mavrovo Kış sempozyumu 14-19 Mart 2000- Makedonya

44) Labiomental bölge onarımı SSErgün, D.İşcen Çek TPCD –Mavrovo Kış sempozyumu 14-19 Mart 2000- Makedonya

45) Kolumella uzatılmasında ek üçgenler D.İ.Çek S.S.Ergün,M.Ulay TPCD –Mavrovo Kış sempozyumu 14-19 Mart 2000- Makedonya

46) Kutis laksalı bir hastada yüz şekillendirilmesi Ç.Ünal, H.Ağır, T.İşken , D.Çek 23.Ulusal Türk Plastik Cerrahi Kongresi 27-30 Eylül 2001 İstanbul

47) Alloplastik Materyel uygulmalarında klinik deneyimlerimiz;Komplikasyonlardan nasıl uzaklaşabiliriz? H.Ağır, B.Özkeskin., D.İ.Çek TPCD Alloplastik Materyel Uygulamaları Sempozyumu
13.4.2002-Adana

48) Farklı bir hiperbarik oksijen protokolunun iskemi reperfüzyon hasarı üzerine etkileri:Sıçan flep modelinde deneysel bir çalışma H Ağır, D.İ:Çek, Ş.Aktaş,Z.Cantürk 1.Ulusal Deneysel cerrahi Kongresi 2-6 Ocak 2002 -Ankara

49) C. Şen, B. Özkeskin, S. Dinar, D. Çek. “Saçlı deride nekrotizan fasiit: olgu sunumu”. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 96 (P159), Ankara, 18-20/10/2002.

50) “Zor alanlarda üçgen defektlerin onarımında üçlü Z plasti tekniği”. C. Şen, Ç. Ünal, T. İşken,. D.Çek. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 96 (P160), Ankara, 18-20/10/2002.

51) “Yanık kontraktürü cerrahisinde farklı bir yaklaşım: İnsizyon+Z plasti+Greft”. C. Şen, A. Karacalar, M. Reis, H. Ağır, D. Çek. XXIV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 96 (P161), Ankara, 18-20/10/2002.

52) “Bir Behçet hastasında rinoplasti sonrası cilt ülserasyonları: Olgu sunumu”. C. Şen, H. Ağır, Ç. Ünal, D. Çek. TPRECD Kış Sempozyumu. “Estetik Cerrahide Destekleyici Girişimler”. P3, Kartalkaya-Bolu, 20-23/03/2003.

53) “Konjenital üst dudak sinüsü: Nadir bir olgu”. C. Şen, T. İşken, E. Karadeniz, D. Çek TPRECD Kış Sempozyumu. “Estetik Cerrahide Destekleyici Girişimler”. P4, Kartalkaya-Bolu, 20-23/03/2003.

54) “Diabetik ayak deneyimlerimiz ve yaklaşım prensiplerimiz. H. Ağır, H. Gündeş, C. Şen, E. Karadeniz, A. Arpacı, A. Şarlak, D. Çek”XXV. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. SB071, Samsun, 14-17/10/2003.

55) “Yanık Ünitesi olmayan Plastik Cerrahi Kliniklerinde yanık tedavisi: Kocaeli Tıp Fakültesi deneyimi H. Ağır, Ç. Ünal, C. Şen, T. Dizdar, D. İşcen”. XXVI. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 57 (S033), Ankara, 21-25/09/2004.

56) “Alt ekstremite yaralarına yaklaşım prensiplerimiz ve onarım tercihlerimiz”. H. Ağır, Ç. Ünal, C. Şen, S. Dinar, D. İşcen XXVI. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi. 69 (S040), Ankara, 21-25/09/2004.

57) “Burun ucu desteği ve projeksiyonu için kaudal septal ilerletme tekniği”. C. Şen, D. İşcen XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 60 (SB-26), Konya, 14-17/09/2005.

58) “Sigaraya maruz bırakılan sıçanlarda sigara bırakım zamanının cilt fleplerinin yaşayabilirliğine etkisi”. B. Özkeskin, C. Şen, D. İşcen XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 102 (SB-54), Konya, 14-17/09/2005.

59) “İnternal nazal valv onarımında yeni bir alternatif: Spring greft”. C. Şen, D. İşcen XXVII. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 309 (P-58), Konya, 14-17/09/2005.

60) “Pentoksifilinin reperfüzyon hasarında Lökosit-endotel ilişkisine olan etkisi”. Ç. Ünal, C. Şen, D. İşcen III. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi. 79(7), Ankara, 18-20/11/2005.

61) “Uç-yan mikroanastomozlarda basit ve güvenilir bir yöntem: Elmas tekniği”. C. Şen, H. Ağır, D. İşcen 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. S-185, Ankara, 20-23/09/2006.

62) “İskemi reperfüzyon hasarında lökosit-endotel ilişkisinin “dorsal window chamber” ile in vivo olarak gösterilmesi ve pentoksifilinin reperfüzyon hasarına olan etkisinin değerlendirilmesi”.
Ç. Ünal, C. Şen, D. İşcen. 28. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. Ankara, 20-23/09/2006.

63) Şen c., Ç. Ünal, T. İşken, D. İşcen. “Rektangular doku genişleticilerde doku kazanımı için lateral kanat flebi kullanımı”. 29. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi. P-344 (247), Eskişehir, 17-20/10/2007.

64) “Sekonder deri grefti kontraksiyonunu önlemede yeni bir yöntem: siyanoakrilat splintleme “, Doğan G., İşken T., İzmirli H., İşcen D., XXIX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007

65) “Yüksek Riskli Yassı Hücreli Kanserli Hastalarda Sentinel Lenf Nodu Biyopsisinin Kullanımı”, İşken T., Demir H., Kuş E., Şen C., Erçin C.., İşcen D., Berk F XXX. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kongresi, Antalya, 15-19 Ekim 2008

66) Üç boyutlu katı modellerin maksillofasiyal cerrahide kullanımı T.İşken ,V.Reha, R.Yavuzer,C.Şen ,D.İşcen, M.Onyedi, T.Sarısoy,M.Yılmaz, S.Ceylan TPCD 30. ulusal kongresi 15-19 Ekim 2008 Antalya

67) Yüksek riskli yassı epitelyum hücreli kanserli hastalarda sentinel lenf nodu biyopsisinin kullanımı T.İşken, H.Demir, E.Kuş, C.Şen, C.Erçin, D.İşcen, F.Berk TPCD 30. ulusal kongresi 15-19 Ekim 2008 Antalya