Prof. Dr. Deniz İşcen estetik bilgi sitesi.

Ulusal Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
1) Meme kanserinde aksiler tutulmanın değerlendirilmesinde aksiler direkt kromolenfografinin yeri (Ulusal Cerrahi Derneği Prof.Dr.Bedii Gorbon Ödüllü – 1985) D.İŞCEN  Ulusal Cerrahi Dergisi, Cilt 1, Sayı:2,66,1985

2) Akut apandisitte idrar sedimentinin değerlendirilmesi M.ÇEK., D.İşcen ÇEK, Y.Ersan, A.Pusane  Haydarpaşa numune Hastanesi Tıp Dergisi, Sayı 3,337-339,1985

3) Polyvidon-iyot solüsyonu ile yanık tedavisinde alınan sonuçlar D.İşcen ÇEK, A.N.Mındıkoğlu, İ.Özkuş, Y.Ersan Ulusal Cerrahi Dergisi, Cilt 3,Sayı:2,363-364,1987

4) Doku genişleticiler ve klinikte kullanım alanları D.İşcen ÇEK, İ.Yıldırım, A.Erözbek, İ.Özkuş. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi Cilt:19, Sayı:1-2,75-78,1988.

5) Albinizm ve derinin primer melanotik melanomu N.Karadayı, D.İşcen ÇEK, E.Bozkurt VIII. Ulusal Patoloji Kongre Kitabı Cilt:1,515-519,1988

6) Malign melanomda tedavi prensipleri D.İşcen ÇEK, N.Gökhan, O.Arınç, U.Gür, S.Beyhan  Haseki Tıp Bülteni, Cilt:27, Sayı:4,307-312,1989

7) Lenfangioma Sirkumskriptum – Bir olgu bildirimi L.Ersoy, A.Yenmez, G.Önarslan, N.Gökhan, D.İşcen ÇEK  Klinik Gelişim Dergisi, 4:842-844, 1990

8) Albino hastada gelişmiş, ultrastrüktürel olarak ota nevüs  hücrelerinin özelliklerini taşıyan derinin primer pigmentli malign melanomu. N Karadayı, D.İşcen ÇEK, O.Arınç E.R.Bozkurt, İ.Seçkin,
Z.Ergül, G.Satıroğlu Türk Onkoloji Dergisi, Cilt:5, Sayı:3-4, 1069-1073, 1990

9) Purpura fulminans sonucu gelişen ekstremite  gangrenlerine konservatif cerrahi yaklaşım D.İşcen ÇEK,O.Arınç, Ö. Pala, B.Ünal Haseki Tıp Bülteni, Cilt 29,Sayı :3, 223-226, 1991

10) Bifid nasolabial flabın burun ucu ve kolumella defektlerinde kullanımı Özkuş, D.İşcen ÇEK, K.Özkuş Haseki Tıp Bülten,.Cilt : 29 Sayı : 3 , 223-226,1991

11) Tırnak ve tırnak çevresi yaralanmaları ve infeksiyonlarında cerrahi tedavi gerekli midir? D.İşcen ÇEK Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi, 25(3),175-180,1991

12) Keloid ve hipertrofik nedbelerde silastik tabaka uygulaması. D.İşcen ÇEK Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi,25(3),207-211,1991.

13) Dudak perioral bölge hemanjiomlarında sklerozan enjeksiyonu ile tedavi D.İşcen ÇEK Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi,25(4): 267-272,1991

14) Tek taraflı dudak yarığı – burun deformitesine yaklaşım D.İşcen ÇEK  KBB Postası, vol:1, Sayı: 5,7-10,1992

15) Burun rekontrüksiyonunda kranial kemik greftinin  kullanılması H.İ.Özkuş, D.İşcen ÇEK, A.Ademoğulları, A.Karabacak  KBB. Postası, Vol:1, Sayı:5,35-37,1992

16) Sternocleidomastoid kas-deri flabı ve klinikte kullanım alanları D.İşcen ÇEK Haseki Tıp Bülteni, Cilt: 30, Sayı: 1,81-88,1992

17) Plastik cerrahide doku yapıştırıcalarının endikasyonları ve uygulaması D.İşcen ÇEK Haseki Tıp Bülteni, Cilt: 30, Sayı: 2, 105-112,1992

18) Povidon-iyodin solüsyonu ile yanığın lokal tedavisi. D.İşcen ÇEK Haseki Tıp Bülteni, Cilt: 30, Sayı: 2,113-119,1992

19) Intrauterin yara iyileşmesinin özellikleri ve fetusa yapılan Cerrahi girişimler. D.İşcen ÇEK Klinik Gelişim, Cilt:5, Sayı:4, 1868-1870,1992.

20) Üst Ekstremite tümörlerinde aksiler kromolenfografi D.İşcen ÇEK, U.Gür, H.Uysal Türk Onkoloji Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1-2-3-4,1243- 1247,1992

21) Tek taraflı dudak yarığı burun deformitesine yaklaşım-II D.İşcen ÇEK KBB Postası,Vol:1,Sayı 6, 18-21,1992

22) Fetus Dokusu, fetal yara iyileşmesi özelliklerinden tek başına sorumlu tutulabilir mi? D.İşcen ÇEK, K.Özer, C.Perk, G.Akalın, R. Yücel 3. Ulusal Vet. Cerr.Kongre Kitabı İ.Ü. Fen Fakültesi Basımevi, İst.s: 282-288. 1992.

23) Yumuşak damak boyunun kısaltılmasında yeni bir cerrahi yöntem – Deneysel çalışma. D.İşcen ÇEK, K.Özer, C.Perk Klinik Gelişim, Cilt:6 Sayı:2,2283-2286, 1993

24) Bir vulva kanseri olgusunda iki taraflı femoral transpozisyon flebi ile rekonstrüksiyon. S.Bozkurt, D.İşcen ÇEK, G.Erhan, G.Bağbozan SSK İst.Hast. Tıp Dergisi, Cilt: 1, Sayı:3,48-50, 1995

25)  Sacral prolıferatıng trichilemmal cyst ın association with multıple basal cell carcinomas U.Atılganoğlu, N.Onsun, P.Nişancı, C.Demirkesen, D.İşcen ÇEK Dermatopatoloji Dergisi, Cilt:4, Sayı: 3-4, 53, 1995

26) Melanom cerrahi tedavisinde değişik yaklaşımlar D.İşcen ÇEK  Vakıf Gureba Hast. Tıp Dergisi, Cilt:20, Sayı: 2, 13-14, 1995

27) Jinekomasti D.İşcen ÇEK Vakıf Gureba Hast. Tıp Dergisi, Cilt:20, Sayı: 2, 83-84, 1995

28) Kondil Osteokondromu Z.Özsoy, K.Uğurlu, D.İşcen ÇEK, N.Arda, C.Canikioğlu Klinik Gelişim, Cilt: 8, Sayı: 11,3945-3946, 1995

29) Genital ve perineal bölge yanıkları D.İşcen ÇEK, S.S.Ergün, M.ÇEK, S.Akbay, E.Güneren Türk Plastik Cerrahi Dergisi, Cilt:4 Sayı:3,159-163, 1996

30) Üst dudak tümörlerinin bilateral perialar aysı (kresentik) ilerletme flabı ile onarımı S.S.Ergün, D.İşcen ÇEK, E.Güneren, M.Ulay Haseki Tıp Bülteni, Cilt 36, Sayı 1, 27-31, 1998

31) Perioral cerrahide softform kullanımı D.İşcen ÇEK Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 8(1),15-16, 2000

32) Hastaya uygun rekonstrüksiyon tekniğinin seçimi D.İşcen Çek Meme Hastalıkları Dergisi –Özel Sayı İstanbul meme Kanseri Konferansı 2003 Özel sayı, 66-67 2003

33) Kırkbeş yıl sonra bir çapraz bacak flabı D.İşcen ÇEK Turk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 12(2) ;143, 2004

34) Jinekomasti nedeniyle yapılan meme amputasyonu ve meme başı areola transplantasyonu Çek, D., Reis, M., Şen, C., Ünal, Ç., Özkeskin, B Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi
12(2) ,91-94, 2004

35) İliak kemik grefti donor alanında insizyonel herni gelişimi. Hakan Ağır Cenk Şen, Deniz İ. Çek. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 13(1),65-66,2005

36) “Necrotizing fasciitis of scalp: A case of an uneventful healing”. Şen, C., Ağır, H., Özkeskin, B., Çek, D. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. 11(1), 69-72 (2005).

37) Kulak konkasının postaurikuler ada flebi ile rekonstrüksiyonu”.  Ünal, Ç., Şen, C., İşcen, D. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 13(3), 222-223 (2005).

38) “Vasküler malformasyonlarda tedavi seçenekleri ve cerrahi yaklaşımlarımız”. İşcen, D., İşken, T., Şen, C., Reis, M., Ünal, Ç Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 14(1), 23-28 (2006).

39) Geç başvurmuş marjolin ülseri: İki adet vaka”.  Ağır, H., Şen,C., Işıl, E., İşcen, D. “Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 14(1), 60-61 (2006).

40) Standart hasta fotografları elde etmek için basit bir yöntem”. İşken, T., Şen, C., İşcen, D. “Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 14(2), 147-148 ( 2006)

41) “Nahcivan 2005 İnterplast aktivitesinde bölgesel anestezi uygulamaları“ Gürkan Y., San S., Kargı E., Dinar S., İşcen D.Türk Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 14(1) 61-62,2006

42) An alternative animal marking method; to use hair –dye İşken T., Şen C., Özgentaş.E., İşcen D.Gazi Journal /Gazi Tıp Dergisi 19(2) 71-72 2008