Skip links

Prof. Dr. Deniz İşcen

Vücut Estetiği

İstenmeyen yağların vücudun değişik bölgelerinden alınarak vücuda daha güzel şekil kazandırılması işlemine “liposuction” denmektedir.

Liposuction zayıflatma yöntemi olmayıp, bir şekil düzeltme işlemidir.

Liposuction Uygulama Öncesi
Uygulamadan önce kilo vermek yararlı olacaksa bu konuda size bilgi verilir, ayrıca deri elastikiyeti yeterli değilse işlem öncesi LPG uygulanması (masaj-vakum) yararlı olabilir. İşlem öncesi yağlanma bölgeleri ve yapısı incelenir, elde edilen sonuçla ilgili ayrıntılar konuşulur.

İşlem bittiği zaman vücudunuza özel bir korse giydirilir. Bunun amacı kapalı bir alanda gerçekleştirilen işlemin kaçınılmaz bir şekilde oluşturacağı şişliği sınırlamak, içerideki kanamayı önlemek ve işlem sonrası kişinin daha rahat hareket etmesini sağlamaktadır. İşlem sonrası ikinci günden itibaren üzerinizde korse ile dolaşmanızda ve günlük işleriniz kendinizi fazla yormadan yapmanızda bir sakınca yoktur.

İşlem genel anestezi, sedasyon ve lokal anestezi veya sadece lokal anestezi ile yapılır.

Liposuction Sonrası Karşılaşabilecek Sorunlar
Dikkatlice yapılan şekil düzeltme işlemi sırasında genellikle sorunla karşılaşılmaz nadiren kanama ve fazla morluk olabilir.
Geç dönemlerde oluşabilecek düzensizlikler el masajı veya LPG masajı ile giderilebilir.

Liposuction (vakumla yağ alınması) vücut kontrolünüze önemli katkılar sağlayacak bir operasyondur.

Karın bölgesinde bir sorun varsa hastalar bunun en az kesi ile giderilmesini isterler, ancak derinin fazla sarkmadığı, kasların gevşek olduğu durumlarda endoskopik girişimden yararlanilabileceğini belirtmek gerekir.

Endoskopik karın germe ameliyatı iki veya üç küçük kesiden girilerek yapılır, burada başlıca amaç karında göğüs kemiğinden aşağıya doğru dikey olarak uzanan kasların arasını dikmek ve karın ön duvarını sağlamlaştırmaktır.

Karın derisindeki çatlaklar ve sarkmış derinin düzeltilmesi bu yöntemle yapılamaz.
Endoskopik karın germe bazen mini karın yöntemi ile birleştirilerek karın duvarının üst kısımlarında da kas tamirinin yapılmasına yardımcı olabilir.

Karında göbek üstü bölgesinde fazla . deformite oluşmamış , buna karşılık göbek altında yağlanma ve sarkması olan hastalarda tercih edilen bir cerrahi yöntemdir

Göbek altındaki 1/3 deri – yağ kısmı çıkarılıp alttaki karın kasları dikey planda göbek üzerine kadar dikilerek karın duvarı tamir edilir.Bu sırada göbek üstüne gerekiyorsa liposuction yapılabilir.

Kesi hattı bikini içinde kalır ve sezaryen çizgisinin biraz uzunu şeklindedir. Göbek etrafında kesi oluşmaz.
Hastanın iki – üç gün dinlenmesi yeterlidir.

Tam karın ameliyatında göbek altındaki deri ve yağlı doku tamamen çıkarılabilir.
Ameliyat kesisi bikini içinde kalır, ancak yanlara doğru uzundur.

Kaslar göğüs kemiği altından kıllı bölgeye kadar dikey planda içerden dikilerek karın duvarı tamir edilir. Bu sırada karın duvarında fıtık varsa tamir edilebilir.

Göbek yeri değiştirildiği için göbek etrafında küçük bir halka şeklinde yara izi kalır.

Hastanın bir hafta kadar daha çok dinlenerek ve ev içinde az hareket ederek dinlenmesi önerilir.

Uyluk germe ile bacak üst iç kısmının yukarı doğru çekilmesi ifade edilir.
Bu kısım fazla yağlandığında iki bacağın sürtünmesi sonucu çeşitli rahatsızlıklar oluşmaktadır.

Bu yüzden bacak içi tercihan liposuction yöntemi ile yağ alınarak düzeltilmelidir.
Ancak çok sarkmış ve deri fazlası olan bacaklarda çamaşır içinde kalacak kesilerle fazla doku çıkarılır.

Deri fazlası çok değilse işlemin ikiye bölünerek bacak içindeki ince ve sarkmış derinin yağ alınması sonrası kendini toplaması ve yapılacak masajlarla deri fazlasının azaltılması amaçlanmalıdır. Böylece ikinci işlemde deri fazlası daha kısa bir kesiden çıkartılmış olacaktır.

Kalçada kas altına yerleştirilen silikon protezlerle yuvarlak şekilli büyük ve güzel kalçalar elde etmek mümkündür.
Bu protezler yaşam boyu vücutta kalabilir, ancak kalça hareketleriyle zamanla bir miktar yer değiştirebilir. Kalçadan yapılan enjeksiyonlara izin verilmez.

Kalçalar çok düz ise yuvarlak hatlı ve biraz çıkıntılı bir kalça oluşturmak için bu bölgelere vücuttan alınacak yağ dokusu enjekte edilebilir. Bunun için vücutta yeterli yağ dokusunun olması gerekir.
Hareket ve oturma ile bölgeye konan yağların bir kısmı emilime uğrayabilir. Bu bölgede kas içi altı ve üstüne verilecek yağ miktarının fazla olması gerekir. İşlem gerektiğinde tekrar edilebilir. Böylece hastada kalan miktar kalıcı olarak artar.

Kesi olmadan karın bölgesindeki deformasyonun düzeltilmesi mümkün müdür?

Ameliyat kesilerden yapılan bir işlemdir. Vücudun içine herhangi bir kesi ile girilmesi ve içerde düzeltilmesi gereken deformiteler için küçük kesiler ve endoskopik girişimler yeterlidir. Ancak deri dokusu fazla, sarkmış ve çatlaklar içeriyorsa bu deformiteleri ancak keserek çıkarabilmek mümkündür ve bu da bikini içinde saklanabilen bir yara izi ile sonlanır.

Yara izi ne kadar sürede iyileşir?

Yara izi solması birkaç ayı alabilen bir süreçtir ve sonunda hastaları rahatsız etmeyecek kadar beyazlaşır.

Karın ameliyatı olan bir kadın tekrar doğum yapabilir mi?

Evet karın ameliyatı geçirenler tekrar doğurabilir. Ancak karında yeniden deformite oluşma ihtimali vardır.

Karın ameliyatı sırasında karın içi ile ilgili başka ameliyatlar da yapılabilir mi?

Evet, ilgili uzmanların da ekibe katılması ile yapılan en sık işlemler tüplerin bağlanması, idrar kaçırmaya yönelik işlemler ve karın duvarındaki fıtık tamirleridir. Göbek fıtığı ve karın duvarının diğer fıtıkları zaten kas tamiri alanına gireceği için tamir edilmiş olacaktır.

Kalça estetiğinde yağ enjeksiyonu hangi hastalarda tercih edilmelidir?

Kalça sarkmamış ve biraz dolgunlaştırılmak isteniyorsa ve hastada alınabilecek fazla yağ varsa yağ enjeksiyonu doğal bir yöntem olduğu için tercih edilmelidir. Bu yöntemin vücuda bir zararı yoktur ve tekrarlanabilir.

Kalça büyütmede, implant ne zaman tercih edilmelidir?

Kalça düz, küçük ve basıksa, hastanın enjekte edilecek yağı yoksa, implant tercih edilmelidir. Ancak yabancı cisimler zamanla yer değiştirebilir veya sorun yaratabilirler, bu durumda çıkartılmaları veya değiştirilmesi gerekir.

Kalça implantı yapılmış hastanın kalçasına tedavi amaçlı yapılabilir mi?

Hayır, bu bölgeye iğne girmemelidir. Gerekli ilaçlar vücudun diğer bölgelerinden iğne ile verilmelidir.

Daha fazla zaman kaybetmeyin,

doktorunuza danışın

Veya

Bizi Arayabilirisiniz

Telefon Numaralarımız;

+90 (212) 241 75 93


+90 (533) 438 77 80